animationanimationanimationanimationanimation

North Link

Vi gör något användbart av stora mängder data
Låt oss se vad vi kan göra för just dig

Vad vi kan göra för dig

Vi jobbar med att praktiskt implementera det senaste inom maskininlärning, stordata-hantering och utveckling för att lösa tekniskt utmanande problem.

Vår affärsmodell är enkel

Vi bygger kunskap som vi hjälper våra kunder ta del av. Vi letar konstant efter de mest tekniskt utmanande projekten. Det kan vara ute på plats hos en kund som specialist eller som en del av en helhetslösning utgående från vårt kontor.

Utöver utveckling av lösningar jobbar vi också aktivt med kompetensutveckling - där vi bland annat tar fram workshops och kurser inom maskininlärning och data science som vi håller för kunder.

Några av våra Cases

Neuralt nätverk

Bildigenkänningsföretag

Vi har tagit fram en pipeline för att modellera och rendera syntetisk träningsdata för ett bildanalysföretag för att träna ett neuralt nätverk att känna igen människor. Geometrin i miljöer modelleras och slumpmässiga 3D-modeller renderas med foton som bakgrund. Syntetisk träningsdata möjliggör att effektivt skapa en stor mängd träningsdata medan insamling och manuell taggning av bilder är resurs- och tidskrävande.

.NET API

Övervakningsföretag

Byggt ett API i .NET som integrerar med Senstar Symphony, en portal för intelligent kameraövervakning. API:et används därefter av kund för att göra Symphony portalen mer tillgänglig för deras kunder. I framtiden ser vi även en möjlighet för ML integration i projektet för ökad intelligens i den nuvarande övervakningen.

Utbildning

Utbildningsföretag

Tillsammans med utbildningsföretag håller vi i en praktisk introduktionskurs till Maskininlärning. Kursen är främst riktad till utvecklare på företag som är intresserade av att se hur ML hade kunnat effektivisera deras verksamheter.

Kom förbi på en kaffe
North Link, Helsingborg
+46 70 823 80 35
Kullagatan 29
252 20 Helsingborg
Sweden